Děti mají na penzionu Dana k dispozici trampolínu, prolézačky, pískoviště a to vše na venkovní zatravněné terase, kde mají dostatečný prostor k pohybovým hrátkám. A kde si mohou s rodiči opéci buřtíky, či jiné dobroty.

Naši hosté - Penzion DANA Bazén - Penzion DANA Děti u náš - Penzion DANA Dětské hřiště - Penzion DANA

Penzion Dana děkuje panu Zdeňku Jecelínovi, který u nás na penzionu vytvořil 9. díl nového televizního pořadu pro chytré děti.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10662825726-tvminiuni/213562270100009/